Main Content

„Jeżeli chcesz wie­dzieć, co ma na myśli ko­bieta, nie słuchaj te­go co mówi – pat­rz na nią.”

Oscar Wilde