Koleżanka a kolega. Różnice podzielone przepaścią.