Na niektóre pytania nigdy nie dostaniesz odpowiedzi…