Nie możesz znaleźć partnera? Być może to jedna z przyczyn…